Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit oudleiding en ouders. Deze groep komt ongeveer een 3 à 4-tal keer per jaar samen en is een adviesraad voor de gehele leidingsgroep. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de groepsleiding ook aanwezig.

Er komen hier verschillende zaken aan bod: de werking van de Iris, verschillende ideeën van de ouders, evenementen, .... Deze besprekingen worden ook geleid door de stuurgroepvoorzitters. De bijeenkomsten zijn uitwisselingsmomenten voor alle partijen die deel uitmaken van de stuurgroep.