Sherpa's

Leeftijd: 
16-21 jaar

De Sherpa's zijn de oudste tak binnen Akabe de Iris. In deze groep wordt er vooral ingezet op zelfstandigheid, ze beslissen samen wat ze gaan doen.

Hier wordt ook verder ingezet op de doelstellingen van de Osjies en de Kajoes, maar wordt er meer nadruk gelegd op nieuwe doelstellingen zoals: tenten opzetten, kompas gebruiken. Deze technieken worden verder uitgebreidt op een techniekenweekend die om de 2 jaar plaats vindt. 

Ook gaan onze Sherpa's, afwisselend met het techniekenweekend, op buitenlands kamp. Het buitenlands kamp is een weekend die ze zelf organiseren samen met de leiding van die tak. Samen in groep wordt er beslist welke acties ze zullen ondernemen om geld in te zamelen. 


Leiding:

                              Antje                                  Jana
                   Takvertantwoordelijke         Kampvuur fonkelend oranje/rode
                     Cygnus Cenote blauwe                       Artistieke Boomklever
                 Schrandere Secretarisvogel  
   
                              Robin                                    Niels
                   Musca Neuzekespaarse  
                     Spitante Spitsvogel