Beheer gegevens

Ledenbestand

Onze ledenadministratie gebeurt via de ‘Groepsadministratie’. Deze database kan enkel door ingeschreven leden bij Scouts & Gidsen Vlaanderen geraadpleegd worden. 

Leden kunnen hun persoonlijke gegevens bekijken en aanpassen. Ouders kunnen de individuele steekkaart van hun kind bekijken en aanpassen in geval deze zouden wijzigen in de loop van het scoutsjaar. 

De groepsadministratie wordt beheerd door Scouts & Gidsen Vlaanderen. Langs deze weg worden ook de verzekeringen van alle aangesloten leden in orde gebracht. Het is belangrijk dat elk lid en elke leid(st)er geregistreerd is in de groepsadministratie. Niet geregistreerd is geen verzekering!

Het lidgeld die wij ieder jaar vragen, wordt rechtstreeks doorgestort naar Scouts & Gidsen Vlaanderen. 

Individuele steekkaart

De individuele steekkaart is een uitgebreide medische fiche. Zo wil Scouts en Gidsen Vlaanderen leiding helpen om hun leden veilig en persoonlijk te begeleiden. 

Denk aan medicatie, ziekte of kwetsuren, maar ook dieet, bloedgroep, huisarts.... De steekkaart bevat ook de gegevens van wie je moet contacteren in geval van nood

Enkel leiding kan de individuele steekkaarten van de leden bekijken. Ouders kunnen geen steekkaart van een ander lid bekijken. 

Vroeger was onze individuele steekkaart op papier, deze hebben we laten vallen. Zorg ervoor dat de individuele steekkaart telkens up-to date is. 

Gegevens wijzigen 

De gegevens van uw kind kan je heel gemakkelijk wijzigen door te surfen naar  http://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/  , gebruikersnaam/lidnummer en wachtwoord in te geven en vervolgens te klikken op ‘Meld je aan’. Nu kunt u in de verschillende tabbladen gegevens aanpassen.