Formulieren, belastingen en mutualiteit

Via de mutualiteit en de belastingen zijn er formulieren die een deel van de kosten van inschrijving, weekend en kampen recupereren. Hoe dit kan, wordt hieronder uitgelegd.

Mutualiteit

Veel mutualiteiten komen tussen in kosten verbonden aan jeugdbeweging of andere hobbies. Om een vergoeding te krijgen moet een formulier worden ingediend bij de mutualiteit.

Na afloop en van elk weekend en elk kamp, ook na een inschrijving, kunt u de formulieren te laten ondertekenen. De formulieren worden meegegeven met de takverantwoordelijke en die persoon brengt deze formulieren naar de groepsleiding. 

Belastingen 

Ouders van kinderen jonger dan 12 jaar (Kajoes) kunnen per dag dat hun kinderen deelnamen aan een bepaald weekend of kamp kosten inbrengen bij de belastingen.

Om in aanmerking te komen voor dit fiscaal voordeel moet voldaan worden aan volgende vier voorwaarden.

  • De belastingsplichtige die van dit fiscaal voordeel wil gebruik maken moet een beroepsinkomen hebben.
  • De kinderen voor wie een attest wordt ingediend moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingsplichtige.
  • De kinderen voor wie een attest ingediend wordt moeten steeds jonger zijn dan 12 jaar. In het geval dat het kind verjaart tijdens de periode van de tocht of het kamp kunnen enkel die dagen in rekening gebracht worden waarop het kind nog geen 12 jaar was.
  • Om de echtheid van de uitgaven te bewijzen moet de belastingsplichtige een fiscaal attest ondertekend door de vereniging (Scouts Ieper) kunnen voorleggen.

Na afloop en van elk weekend en elk kamp, kunt u de formulieren laten ondertekenen. De formulieren worden meegegeven met de takverantwoordelijke en die persoon brengt deze formulieren naar de groepsleiding.