Quanta kosta ?

Hieronder geven we een overzicht van de kosten die de Akabe met zich meebrengt. De leiding engageert zich met veel plezier en liefde. We organiseren ook ieder jaar onze Kaas- en wijnavond en Indoorpretpark om zo de Akabe betaalbaar te houden voor iedereen. Verder kan het ook goed zijn te weten dat:

  • Via de mutualiteit en de belastingen een aantal kosten gerecupereerd kunnen worden. 
  • Ouders die het financieel minder breed hebben een beroep kunnen doen op het verminderd lidgeld en fonds op maat. 

Inschrijvingsgeld 

Het standaard lidgeld voor het werkjaar 2022-2023 bedraagt 36,70 euro. Wie aansluit na 1 maart, betaalt de helft van het lidgeld: 18,40 euro. Het inschrijvingsgeld wordt integraal doorgestort aan het verbond. Scouts & Gidsen Vlaanderen gebruikt dit geld onder andere voor het bekostigen van de verzekering van de leden.

Weekend en Kamp

De prijzen voor het weekend en kamp liggen min of meer vast. Deze worden ieder jaar herzien. 

  • Weekend: Dit is voor alle leden hetzelfde en bedraagt €55
  • Kamp: Voor de kajoes bedraagt dit €124 en voor de osjies en sherpa's €139