Charter

Bij akabe De Iris zijn wij als leiding verantwoordelijk voor onze leden. Het is dan ook onze taak om er op toe te zien dat bepaalde regels rond het gebruik van alcohol, tabak en drugs bij leden als ook bij leiding nageleefd worden. 

Door ons charter rond alcohol, tabak en drugs binnen de Iris te gebruiken, zorgen we voor een verantwoordelijke en veilige sfeer. Zo willen wij aan jullie een duidelijk signaal geven als leidingsgroep dat wij ook oog hebben voor mogelijke problemen hieromtrent. Met deze charter maken wij een duidelijk onderscheid wat wel en niet kan in scoutsverband. Onze charter is gebaseerd op de regels van Scouts & Gidsen Vlaanderen. 

Deze charter zal bij de inschrijving meegegeven worden. Mochten er vragen zijn, spreek gerust de groepsleiding hierover aan.